Members List
Notifications
Home
Register
sign up at baocaotieuluan.com
Search
goc phai

- Hơn (10.983.086) 10 triệu Tài liệu, tiểu luận, luận văn, báo cáo, báo cáo thực tập, câu hỏi ôn tập, đề thi, bài giải cuối kỳ ....
- download không giới hạn

Vui Lòng Gõ Từ Khóa Vào Khung Tìm Kiếm Bên Dưới Để Tìm Được Tài Liệu Nhanh Hơn
Search Documents

Ðề tài: Một số biện pháp xây dựng trường Tiểu Học Đạt Chuẩn Quốc Gia .963

 1. #1
  Đề tài: Một số biện pháp xây dựng trường Tiểu Học Đạt Chuẩn Quốc Gia .963
  Chuyên ngành: Kế Toán - Kiểm Toán Mã số tài liệu: 88370 Lượt xem: 177
  Thể loại: BÁO CÁO Đánh giá:
 2. PHỤ LỤC

  TT NỘI DUNG TRANG GHI CHÚ
  1 Phụ lục 1
  2 Sơ yếu lý lịch 2
  3 Lý do chọn đề tài 3- 4
  4 Nội dung biện pháp giải quyết vấn đề 5 - 14
  5 Kết luận 15
  6 Bài học kinh nghiệm 16
  7 Những ý kiến đề xuất 17
  8 Các từ viết tắt:
  CBGV NV: Cán bộ giáo viên nhân viên.
  XHHGD: Xã hội hoá giáo dục.
  HS: Học sinh.
  SKKN: Sáng kiến kinh nghiệm.
  CMHS: Cha mẹ học sinh.
  CBQL: Cán bộ quản lý.
  CBCNV: Cán bộ công nhân viên.  SƠ YẾU LÝ LỊCH:


  Họ và tên : NGUYỄN VĂN HÀ
  Sinh ngày : 5/9/1962
  Chức vu : Hiệu trưởng
  Đơn vị công tác: Trường TH Phan Đình Phùng Xã Êakly
  Huyện Krông păc Tỉnh Đắk Lắk.
  Hộ khẩu thường trú: Thôn 6A Xã Eakly Huyện Krông Păc Tỉnh Đắk Lắk.
  Cơ quan quản lí đề tài : Phòng GD & ĐT Huyện Krông PăcTỉnh Đắk Lắk.
  I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:


  1/ Cơ sở lý luận:
  Nhận thức về tầm quan trọng của nền giáo dục nói chung và cấp tiểu học nói riêng:
  - Như chúng ta đã biết Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến việc phát triển nền gíao dục. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII), đã định hướng chiến lược phát triển Giáo Dục- Đào Tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi, phát triển toàn điện trong quá trình hội nhập nền kinh tế của thế giới WTO phải phát triển mạnh Giáo dục- Đào Tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển mạnh và bền vững.
  Trong nghị quyết của Ban Chấp Hành Trung Ương II khoá VIII đã chỉ rõ: “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu .”. Đúng vậy đất nước muốn phát triển thì phải có con người có đủ đức, đủ tài để sẵn sàng đáp ứng mọi việc. Nơi đào tạo con người “Nhân tài” chính là các trường học không ai giám phủ nhận điều đó. Như vậy cấp tiểu học lại càng quan trọng hơn vì nó là cấp học nền tảng làm cơ sơ sở cho các cấp học trên. Là cấp học không thể thiếu được. Cấp tiểu học có môi trường thuận lợi thì chất lượng càng cao. Có thể so sánh rằng khi ta xây dựng một toà nhà cao tầng thì yêu cầu cốt móng phải vững chắc, đúng như vậy.
  Mà điều kiện thuận lợi nhất cho cấp tiểu học nâng cao chất lượng toàn diện đó là trường phải đạt các tiêu chí của trường TH Chuẩn Quốc Gia.
  Với tinh thần cơ bản đó, trong hoạt động Giáo dục- Đào Tạo, đội ngũ CBQL, giáo viên, CSVC- trang thiết bị, công tác XHH giáo dục là nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng Giáo Dục- Đào Tạo.
  Những năm qua, tình hình đội ngũ CBQL, giáo viên trong đơn vị chưa đồng bộ về cơ cấu, thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lí, yếu về chuyên môn chưa chuẩn về đào tạo. (Chưa kể đến thực trạng thiếu giáo viên trầm trọng trong những năm trước đây). Có thể nêu một số ví dụ: Giáo viên đào tạo cấp tốc 12+1; 9+3; 9+1; 12+ 3 tháng chiếm tỉ lệ lớn, chất lượng đào tạo các hệ cũng không đồng đều, chưa mang tính thống nhất chung, dẫn đến phân hoá về tay nghề, năng lực giảng dạy của từng giáo viên. Về CSVC thiếu, tạm bợ một số phòng học còn phải mượn hội trường các đội sản xuất, chưa nói đến bàn ghế của GV và HS lại càng thiếu trầm trọng hơn.
  Từ thực trạng đội ngũ, CSVC đã nêu trên, nhằm tạo ra sự đồng đều, đồng bộ để nâng cao chất lượng dạy học, cần có một kế hoạch tổng thể, chi tiết (Đề ra những giải pháp để hoàn thiện dần 5 tiêu chí của trường TH đạt Chuẩn Quốc Gia). Nhà trường xem đây là bước đột phá, một nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị.
  Từ chổ đội ngũ giáo viên có độ chín trong nghiệp vụ sư phạm, đầy đủ về CSVC không những giúp cho chất lượng học tập của học sinh ngày càng nâng cao, mà còn có tác dụng ảnh hưởng tốt trong tập thể, cộng đồng. Uy tín của người thầy, niềm tin của CMHS, nhân dân sẽ là động lực, sự cổ vũ mạnh mẽ, tạo đà cho quá trình phát triển mạnh, toàn diện và vững chắc. Từ đó giải quyết được rất nhiều công việc chung, kể cả nhiệm vụ then chốt XHHGD. Ta khảng định chắc chắn là chất lượng dạy học, giáo dục toàn diện không cao khi chất lượng đội ngũ nhà giáo còn non, thiếu, CSVC không đầy đủ, các điều kiện hỗ trợ không có nếu đạt thì chất lượng giáo dục toàn diện thấp.
  Tóm lại:
  Xây dựng đầy đủ CSVC, đội ngũ CBQL có năng lực lãnh đạo, giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng trong nghề nghiệp chuẩn về đào tạo sẽ giúp cho đơn vị phát triển nhanh và vững chắc, quyết định chất lượng dạy và học, tạo được niềm tin của CMHS về việc học của con em mình, cộng đồng cùng chăm lo, xây dựng, hỗ trợ, tạo ra động lực thúc đẩy tiến trình XHHGD cả bề rộng lẫn chiều sâu.
  Những vấn đề nhà trường đã giải quyết trong quá trình xây dựng trường TH đạt Chuẩn Quốc Gia cũng không thoát ly ngoài những quy định chung của ngành, của các cấp. Điều đáng lưu ý là: Từ những quy định bắt buộc, những vấn đề đã định hướng, đơn vị đã biết chọn lọc, tìm cách làm cho phù hợp với đặc điểm thực tế của nhà trường. Thật ra những nội dung được trình bày sau đây tuy không nổi bật là một Đề Tài Khoa Học rõ nét, nhưng cũng nói lên những việc làm mang tính trọng tâm, cơ bản trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mà đã mang lại kết quả bền vững, đồng thời việc mạnh dạn đột phá, đi tắt đón đầu, tạo được sự chấp nhận, đồng tình ủng hộ của tập thể sư phạm, khơi dậy phong trào, khai thác tiềm năng sẵn có trong tập thể CBQL, GV,NV và toàn xã hội.
  2/ Cơ sở thực hiện:
  Vai trò lãnh đạo của ngành Sở GD&ĐT, Phòng GD&Đ đóng vai trò định hướng. Từ khi có QĐ 1366/1996 ra đời Sở GD&ĐT Tỉnh Đăk Lăk đã có kế hoạch cho


  các Phòng GD&ĐT các Huyện triển khai thực hiện.
  - Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Tỉnh Đăk Lăk Phòng GD&ĐT Huyện Krông Păc đã xây dựng kế hoạch triển khai và quy hoạch một số trường có khả năng đạt các tiêu chí từng bước có kế hoạch đầu tư xây dựng. Trường TH Hoàng Hoa Thám là một trong 3 trường của Huyện Krông păc được diện quy hoạch xây dựng trường chuẩn đợt đầu tiên của Huyện và của Tỉnh.
  Các tiêu chí yêu cầu của trường TH đạt Chuẩn Quốc Gia theo QĐ 1366/1996 và QĐ 32/2005-BGD&ĐT.
  Đây là điều kiện thuận lợi nhất cho cấp tiểu học để nâng cao chất chất lượng giáo dục toàn diện trước mắt và lâu dài. Là một môi trường giáo dục toàn diện để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, toàn xã hội cùng quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nhằm đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.
  3/ Điều kiện thực tế:
  Môi trường dạy học của trường Tiểu Hoc đạt chuẩn Quốc Gia đã thuận lợi bắt buộc ý thức của CBGV và toàn xã hội, khi có một môi trường dạy học đầy đủ về CSVC, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, với điều kiện thuận lợi như vậy thì bản thân CBQL đội ngũ thầy cô giáo, học sinh càng phải cố gắng hơn mà mọi đối tượng đều ra sức cố gắng thì kết quả đạt cao hơn.Trích từ: http://kilobooks.com

  ______________________________________HÃY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ TẢI TÀI LIỆU_____________________________

  - đồ án tốt nghiệp sách kinh tế tài liệu đề tài sinh viên
  - báo cáo tiểu luận luận văn thực tập nghiên cứu phương pháp
  - do an tot nghiep sach kinh te tai lieu de tai sinh vien
  - bao cao tieu luan luan van thuc tap nghien cuu phuong phap
  - sách kinh tế tài liệu đồ án tốt nghiệp đề tài sinh viên
  - luận văn thực tập báo cáo tiểu luận nghiên cứu phương pháp
  - sach kinh te tai lieu do an tot nghiep de tai sinh vien
  - luan van thuc tap bao cao tieu luan nghien cuu phuong phap

  View more random threads:


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)